رويانيان نيلسون مي تواند نيم فصل جدا شود مديرعامل باشگاه پرسپوليس گفت مصاحبه نیلسون در مورد بازی با استقلال نيلسون درخصوص دربي اظهارداشت شرايط پرسپوليس خوب است و ما آماده برد در دربي است من اطمينان دارم که با قبل از اينکه مصاحبه شو بخونين و عکسهای واقعيش رو ببينين توجه تون رو جلب می کنم به دو او ...